Folkeaksjonen

Hev Kvikksølvet i U-864 ved Fedje !

 
Kvikksølvet må fjernast! Norge skal hausta frå reint hav, borna våre må sikrast ei trygg framtid.
Folkeaksjonen er pådrivar for å få åpne prosessar i all offentlig handsaming av saka.
 

 

Målsetjing og framdrift
Opprop til statsministeren
Fakkeltog
Fedje
Mediaomtale
Rapportar
Støttemeldingar
Organisering, kontakt oss.

Postkortaksjonen

U-864 informasjon

Brev til Fiskeriministeren

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Anne Lise Nordpoll, Strilen.

 

 

Særskild takk til:

Stiftelsen Neptun som har gjeve oss økonomisk støtte på kr. 10.000,-   www.neptunnetwork.org 

Mødre mot gift dumping v/Nina Cecilie Hanssen som støttar vår sak.

Ytre Gulen Sanitetslag

som har starta kronerulling for folkeaksjonen "Hev U-864" og bidreg med kroner 2.000,-
Dei oppfordrar andre lag og organisasjonar til å gjere det same!
v/ Susanne Fonnes Larsen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få deg ei Hev-U864 T-skjorte du også!  T-skjortene finst i størrelse S - XXXL.

Dei kan kjøpast på postkontoret på Fedje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTE NYTT: oppdatert pr. 27.01.12

Underskriftskampanje

Vi oppfordrer folk fra hele landet å lage underskriftskampanjer for heving av kvikksølvet i U864. Fiskeri- og kystministeren må få øynene opp for at U864 ikke er et lokalt Fedje-problem, men en nasjonal miljøbombe.

Samle underskrifter nå, send dem til oss. Vi videreformidler dem til fiskeri - og kystministeren.

Vi kan ikke akseptere tildekking av U864! Dersom vi skal forhindre tildekking må vi mobilisere nå!

 

Skadevirkningene av kvikksølv

I denne saken har tydeligvis ikke myndighetene ønske om å ha fokus på skadevirkningene av kvikksølv.Nevrolog Gudbrand Fossan har skrevet en saklig artikkel om dette. Les den her:

 

Kvalitetssikringsrapporten fra Metier ble onsdag 25.01.12 lagt fram for ministeren. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/ks1-rapport-om-handteringen-av-u-864-ove.html?id=670471)

 

Timewatch The Hunt for U-864 World War II Sammenstøtet mellom U-864 og HMS «Venturer» var gjenstand for en Timewatch-dokumentar på BBC 5.januar 2007, klikk på bildet over for å se dette programmet via You Tube fordelt på 5 små episoder som vil bli vist fortløpende

 

Brev til fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen: I etterkant av KVU-rapporten fra Kystverket, har TV2 sporet opp et brev hvor det framkommer at Kystverket er blitt instruert i innholdet av rapporten. Dette synes vi i akjsonsgruppa er alvorlige arbeidsmetoder, og har skrevet brev til fiskeri-og kystministeren om denne saken. Les brevet her:

Svaret fra ministeren imøtekommer ikke kritikken, men er ord vi har hørt mange ganger tidligere.Les svaret her:

 

Fiskeridepartementet instruerte Kystverket i Fedje-saken:Kystverket ble pålagt å overse kystbefolkningen krav om heving av Fedje-ubåten, viser et brev TV 2 har fått tilgang til.Sjå meir her:

 

Ny uvisse om kvikksølvet ved Fedje Konseptvalutgreiinga og tilrådinga som Kystdirektoratet har lagt fram om alternativ for sikring av kvikksølvlasta i U864 på Fedje, bidreg til å skapa ny uvisse kring saka, seier fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Fylkesordføraren tek opp den aktuelle situasjonen i brev til Kyst- og fiskeriministeren. Sjå meir her:

Fjern kvikksølvet!

Det er med stor bekymring og fortvilelse vi registrerer det som nå skjer i saken om U864.Det virker veldig merkelig at man på ny skal utrede et tildekkingsalternativ når det foreligger et endelig vedtak om heving av ubåten. Dette virker meningsløst både med hensyn til tid og ressurser.Det er med forundring vi ser fiskeriministeren uttale at prosjektet ikke er i tidsnød. Vi har hele tiden vært opptatt av at sikkerheten må være i fokus. Det er ikke sikkerhet å la beholderne med kvikksølv ligge på havets bunn og tæres opp! Kvikksølvet må fjernes mens det ennå er mulig. Det haster!

For aksjonsgruppa Hev U864

Lisbeth Stuberg

Heving av ubåtvrak skal utredes:05.03.2010

Den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 påpeker usikkerhet på flere områder. Et uhell knyttet til kvikksølvlasten kan skade hav- og kystmiljøet. Hevingsalternativet skal derfor utredes grundigere, for å sikre at en hevingsoperasjon er godt nok planlagt og akseptabel med tanke på miljøhensyn og risiko.link til pressemeldinga fra fiskeriministeren

Fantastisk konsert 20 mars på Fedje!

fotgalleri her:http://foto.hev-u864.com/#home

 I rein glede over hevingsvedtaket av U-864, arrangerte Folkeaksjonen hev U-864 og Fedje kommune konsert i Fedje fleirbrukshall, fredag 20.
Konserten var ved Elisabeth Andreassen med band "Spelmann på tur" og gjesteartist Alexander Rybak.
 

Konserten vart arrangert av Folkeaksjonen Hev-u864
og Fedje kommune. Mange Tusen Takk til alle frivillige hjelparar!!
 
 
 
 

 Aksjonsgruppa takker:03.02.2009

Vi er utrolig takknemlige og glade for at regjeringen har valgt en klok og fremtidsrettet avgjørelse, og valgt å gå for heving av U864.

Vi vil rette en stor takk til alle som har støttet oss i denne kampen, både økonomisk og på alle andre måter. All denne støtte har vært av uvurderlig betydning for oss for å stå på videre i saken.

Tusen takk!

U-864 skal heves !! 

Regjeringa har i dag bestemt at vraket av ubåten U-864 skal heves og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser.I 2007 og 2008 har Kystverket, med bistand fra Det Norske Veritas, gjort en nærmere vurdering av en heving av vraket med kvikksølvlasten, og vurdert dette tiltaket i forhold til en tildekking av både vraket og forurenset havbunn. Dette arbeidet har synliggjort ulike risikoelementer ved alternativene. Det er en helhetsvurdering, der risiko og kystbefolkningas og fiskerinæringas bekymring knyttet til en tildekkingsløsning har vært viktige elementer, som har ført fram til denne beslutninga, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.Sjå meir her:

 

Slik kan ubåten heves:

Animasjonen er laget av Åsmund Otterå Heimark/Scenario.

Kilde: Kystverket og Mammoet Sjå meir i BT her:

Hev ubåten ved Fedje! av Petter A. Stordalen, Hg… Vet du hva det betyr? Ikke det? Det er tegnet for kvikksølv i det periodiske systemet. På havbunnen utenfor Fedje ligger en gammel tysk ubåt med 65 tonn kvikksølv i skroget. Den har ligget der siden krigen. Det er lenge nok....Les heile Bloggen her:

Ubåten ved Fedje: Kvikksølvet må fjernes og ubåten må heves! Signer oppropet!  http://www.opprop.no/opprop.php?id=ubåt

Helga Pedersen på Fedje 03.12.2008

 webtv2

Strilen 03.12.08

Nordhordland 03.12.08

Bergens Tidende 03.12.08

BA 03.12.08

Frå nrk.no

Frå tv2.no

Frå vg.no 03.12.08

Brev til fiskeriministeren:

Vi ønskjer å bu ved kysten og kunne hausta av eit reint hav –og vi ønskjer at borna våre skal kunne gjere det samme! Vi krev derfor at kvikksølvet vert teke opp av havet:Til Fiskeriministeren:

Uttale frå aksjonsgruppa: Vi aksepterer ikkje tildekking. Ei tildekking vil alltid skape uro og angst i befolkningen. Når Kystverket sjølv seier at det er fullt ut mogleg å heva ubåten med det anbodet som ligg i utredninga, er berre heving godt nok! Vi må vere så framtidsretta at vi tenkjer på kommande generasjonar og fjerner så mykje av kvikksølvet som mogleg! Vi står på vidare og jobbar no opp imot politikarane.

Framleis optimistar,Sjølv om Kystverket går inn for tildekking av ubåten U 864 utanfor Fedje, er folkeaksjonen for heving av ubåten framleis optimistiske. Sjå meir i NH her:

Kystverket konkluderer med tildekking av Ubåten,  Sjå meir her:

Pressekonferansen i opptak her:  Overlevering av sluttrapport, 10.11.2008, Nett-TV Regjeringen - Kystverket

Kystverkets sluttrapport om miljøtiltak for vraket av den tyske ubåten U-864 blir overlevert Fiskeri- og kystdepartementet mandag 10. november. I den forbindelse holdes det en presskonferanse i Plenumsalen i Regjeringskvartalet i Oslo.

Utsetter ubåt-rapport. Overleveringen av sluttrapporten om ubåtvraket U-864 er utsatt. Kystverket skulle etter planen levere sluttrapporten om miljøtiltak til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 19 sept.. Sjå meir her:

Anbefaling om tiltak på U-864 leveres 19. sept. Kystverkets anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet om håndtering av miljørisikoen knyttet til ubåtvraket U-864, er utsatt til 19. september. Sjå meir her:

Miljøpris 2008 frå Naturvernforbundet Hordaland, Folkeaksjonen har mottatt Naturvernforbundet Hordaland sin miljøpris for 2008. Prisen blei overrekt under årsmøtet til Naturvernforbundet Hordaland lørdag 29 mars.  Sjå meir i NH her:

Iskaldt hevingsforslag frå svenskane, Det svenske firmaet Frigeo foreslår å frysa ned havbotnen til minus 40 grader for å sikra ei trygg heving,  Sjå meir i NH her:

Informasjonsmøte 12.februar,To representantar frå Kystverket og ein frå Veritas hadde 12. februar informasjonsmøte med Fedje kommune vedrørande U-864. Frå folkesksjonen møtte Marie Karlsen. Det vart informert om framdrifta i saka, og at Kystverket si innstilling til politiske mydigheter kjem 1. juli.

D-dag for ubåten, 1 juli, Fedje-rådmannen er optimistisk, Sjå meir i NH her:

Den store interessen for å heve ubåtvraket med kvikksølvlasten lover godt, opplyser den nye lederen for U 864-prosjektet seniorrådgiver Jon Roar Andersen i Kystverket. Sjå meir i BT her:

Mange ideer for heving, En rekke små og store aktører har meldt sin interesse for å lansere ideer om heving av Fedje-ubåten. Det lover godt, mener Kystverket. Sjå meir i BT her:

Miljøpris til Fedje-folket, Hordland fylkeskommune sin miljøpris for 2006 er tildelt Fedje-folket, for deira samstemte engasjement for å få fjerna kvikksølvet frå U-864. Sjå meir i NH her:

Søker lyse hoder til ubåtheving,Er du en Petter Smart med en god idé for en trygg heving av ubåtvraket utenfor Fedje, kan du slå til nå. Kystverket ber om gode ideer. Sjå meir i BT her:

Ubåtheving ut på anbod,Kystverket legg no heving av ubåtvraket utanfor Fedje ut på anbod. Les ulike artiklar om saka i avisa Nordhordland  og  BT

Miljøpris til fedjekvinnene,Venstre sin miljøpris vert tildelt aksjonsgruppa "Folkeaksjonen hev U-864", på verdas miljødag 5 juni. Les meir her om miljøpristildelinga i avisa Nordhordland og Strilen

Regjeringa ber om ny utredning: sjå meir her:

Nordhordland Håndtverk og Industrilag sin årsfest 14.4.07.Ola Braanaas var festtaler på festen og det var i den forbindelse oppfordret om støtte til aksjonen.Håper det er flere enn oss som har fulgt oppfordringen.
Lykke til videre!Ragnhild T. Langøy:sjå resept for den gode samvittighet:

 

"PUNKTMARKERING" med parolar laurdag 17 mars i Bergen, Hordaland Arbeiderparti har sitt årsmøte og statsministeren kjem:sjå meir her:

Les folkeaksjonens innlegg til Høyringa her:sjå meir her:

Sjå opptak av høyringa 6 mars i Stortinget: sjå meir her: 

Dokument 8:33:sjå meir her:

KOMMENTARER FØR HØRING I STORTINGET OM U-864 av Martin Søfteland, jurist og tidlegare ansatt i Fiskeridepartementet: sjå meir her:

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tysdag 6. mars: sjå meir her:

Debattinnlegg av Kjell Arve Vorland, "U-864, Dag Terje Andersens "skitne bombe": sjå meir her: 

Copyright©2007 Folkeaksjonen                                                                                                   heimesideansvarleg [email protected]