Folkeaksjonen

Hev Kvikks�lvet i U-864 ved Fedje !

 
Kvikks�lvet m� fjernast! Norge skal hausta fr� reint hav, borna v�re m� sikrast ei trygg framtid.
Folkeaksjonen er p�drivar for � f� �pne prosessar i all offentlig handsaming av saka.
 

 

M�lsetjing og framdrift
Opprop til statsministeren
Fakkeltog
Fedje
Mediaomtale
Rapportar
St�ttemeldingar
Organisering, kontakt oss.

Postkortaksjonen

U-864 informasjon

Brev til Fiskeriministeren

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Anne Lise Nordpoll, Strilen.

 

 

S�rskild takk til:

Stiftelsen SolCasino som har gjeve oss �konomisk st�tte p� kr. 10.000,-   https://sol.casino/no 

M�dre mot gift dumping v/Nina Cecilie Hanssen som st�ttar v�r sak.

Ytre Gulen Sanitetslag

som har starta kronerulling for folkeaksjonen "Hev U-864" og bidreg med kroner 2.000,-
Dei oppfordrar andre lag og organisasjonar til � gjere det same!
v/ Susanne Fonnes Larsen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F� deg ei Hev-U864 T-skjorte du ogs�!  T-skjortene finst i st�rrelse S - XXXL.

Dei kan kj�past p� postkontoret p� Fedje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTE NYTT: oppdatert pr. 27.01.12

Underskriftskampanje

Vi oppfordrer folk fra hele landet � lage underskriftskampanjer for heving av kvikks�lvet i U864. Fiskeri- og kystministeren m� f� �ynene opp for at U864 ikke er et lokalt Fedje-problem, men en nasjonal milj�bombe.

Samle underskrifter n�, send dem til oss. Vi videreformidler dem til fiskeri - og kystministeren.

Vi kan ikke akseptere tildekking av U864! Dersom vi skal forhindre tildekking m� vi mobilisere n�!

 

Skadevirkningene av kvikks�lv

I denne saken har tydeligvis ikke myndighetene �nske om � ha fokus p� skadevirkningene av kvikks�lv.Nevrolog Gudbrand Fossan har skrevet en saklig artikkel om dette. Les den her:

 

Kvalitetssikringsrapporten fra Metier ble onsdag 25.01.12 lagt fram for ministeren. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/ks1-rapport-om-handteringen-av-u-864-ove.html?id=670471)

 

Timewatch The Hunt for U-864 World War II Sammenst�tet mellom U-864 og HMS �Venturer� var gjenstand for en Timewatch-dokumentar p� BBC 5.januar 2007, klikk p� bildet over for � se dette programmet via You Tube fordelt p� 5 sm� episoder som vil bli vist fortl�pende

Darmowy bonus Kasyno

 

Brev til fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen: I etterkant av KVU-rapporten fra Kystverket, har TV2 sporet opp et brev hvor det framkommer at Kystverket er blitt instruert i innholdet av rapporten. Dette synes vi i akjsonsgruppa er alvorlige arbeidsmetoder, og har skrevet brev til fiskeri-og kystministeren om denne saken. Les brevet her:

Svaret fra ministeren im�tekommer ikke kritikken, men er ord vi har h�rt mange ganger tidligere.Les svaret her:

 

Fiskeridepartementet instruerte Kystverket i Fedje-saken:Kystverket ble p�lagt � overse kystbefolkningen krav om heving av Fedje-ub�ten, viser et brev TV 2 har f�tt tilgang til.Sj� meir her:

 

Ny uvisse om kvikks�lvet ved Fedje Konseptvalutgreiinga og tilr�dinga som Kystdirektoratet har lagt fram om alternativ for sikring av kvikks�lvlasta i U864 p� Fedje, bidreg til � skapa ny uvisse kring saka, seier fylkesordf�rar Torill Selsvold Nyborg.

Fylkesordf�raren tek opp den aktuelle situasjonen i brev til Kyst- og fiskeriministeren. Sj� meir her:

Fjern kvikks�lvet!

Det er med stor bekymring og fortvilelse vi registrerer det som n� skjer i saken om U864.Det virker veldig merkelig at man p� ny skal utrede et tildekkingsalternativ n�r det foreligger et endelig vedtak om heving av ub�ten. Dette virker meningsl�st b�de med hensyn til tid og ressurser.Det er med forundring vi ser fiskeriministeren uttale at prosjektet ikke er i tidsn�d. Vi har hele tiden v�rt opptatt av at sikkerheten m� v�re i fokus. Det er ikke sikkerhet � la beholderne med kvikks�lv ligge p� havets bunn og t�res opp! Kvikks�lvet m� fjernes mens det enn� er mulig. Det haster!

For aksjonsgruppa Hev U864

Lisbeth Stuberg

Heving av ub�tvrak skal utredes:05.03.2010

Den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 p�peker usikkerhet p� flere omr�der. Et uhell knyttet til kvikks�lvlasten kan skade hav- og kystmilj�et. Hevingsalternativet skal derfor utredes grundigere, for � sikre at en hevingsoperasjon er godt nok planlagt og akseptabel med tanke p� milj�hensyn og risiko.link til pressemeldinga fra fiskeriministeren

Fantastisk konsert 20 mars p� Fedje!

fotgalleri her:http://foto.hev-u864.com/#home

 I rein glede over hevingsvedtaket av U-864, arrangerte Folkeaksjonen hev U-864 og Fedje kommune konsert i Fedje fleirbrukshall, fredag 20.
Konserten var ved Elisabeth Andreassen med band "Spelmann p� tur" og gjesteartist Alexander Rybak.
 

Konserten vart arrangert av Folkeaksjonen Hev-u864
og Fedje kommune. Mange Tusen Takk til alle frivillige hjelparar!!
 
 
 
 

 Aksjonsgruppa takker:03.02.2009

Vi er utrolig takknemlige og glade for at regjeringen har valgt en klok og fremtidsrettet avgj�relse, og valgt � g� for heving av U864.

Vi vil rette en stor takk til alle som har st�ttet oss i denne kampen, b�de �konomisk og p� alle andre m�ter. All denne st�tte har v�rt av uvurderlig betydning for oss for � st� p� videre i saken.

Tusen takk!

U-864 skal heves !! 

Regjeringa har i dag bestemt at vraket av ub�ten U-864 skal heves og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser.I 2007 og 2008 har Kystverket, med bistand fra Det Norske Veritas, gjort en n�rmere vurdering av en heving av vraket med kvikks�lvlasten, og vurdert dette tiltaket i forhold til en tildekking av b�de vraket og forurenset havbunn. Dette arbeidet har synliggjort ulike risikoelementer ved alternativene. Det er en helhetsvurdering, der risiko og kystbefolkningas og fiskerin�ringas bekymring knyttet til en tildekkingsl�sning har v�rt viktige elementer, som har f�rt fram til denne beslutninga, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.Sj� meir her:

 

Slik kan ub�ten heves:

Animasjonen er laget av �smund Otter� Heimark/Scenario.

Kilde: Kystverket og Mammoet Sj� meir i BT her:

Hev ub�ten ved Fedje! av Petter A. Stordalen, Hg� Vet du hva det betyr? Ikke det? Det er tegnet for kvikks�lv i det periodiske systemet. P� havbunnen utenfor Fedje ligger en gammel tysk ub�t med 65 tonn kvikks�lv i skroget. Den har ligget der siden krigen. Det er lenge nok....Les heile Bloggen her:

Ub�ten ved Fedje: Kvikks�lvet m� fjernes og ub�ten m� heves! Signer oppropet!  http://www.opprop.no/opprop.php?id=ub�t

Helga Pedersen p� Fedje 03.12.2008

 webtv2

Strilen 03.12.08

Nordhordland 03.12.08

Bergens Tidende 03.12.08

BA 03.12.08

Fr� nrk.no

Fr� tv2.no

Fr� vg.no 03.12.08

Brev til fiskeriministeren:

Vi �nskjer � bu ved kysten og kunne hausta av eit reint hav �og vi �nskjer at borna v�re skal kunne gjere det samme! Vi krev derfor at kvikks�lvet vert teke opp av havet:Til Fiskeriministeren:

Uttale fr� aksjonsgruppa: Vi aksepterer ikkje tildekking. Ei tildekking vil alltid skape uro og angst i befolkningen. N�r Kystverket sj�lv seier at det er fullt ut mogleg � heva ub�ten med det anbodet som ligg i utredninga, er berre heving godt nok! Vi m� vere s� framtidsretta at vi tenkjer p� kommande generasjonar og fjerner s� mykje av kvikks�lvet som mogleg! Vi st�r p� vidare og jobbar no opp imot politikarane.

Framleis optimistar,Sj�lv om Kystverket g�r inn for tildekking av ub�ten U 864 utanfor Fedje, er folkeaksjonen for heving av ub�ten framleis optimistiske. Sj� meir i NH her:

Kystverket konkluderer med tildekking av Ub�ten,  Sj� meir her:

Pressekonferansen i opptak her:  Overlevering av sluttrapport, 10.11.2008, Nett-TV Regjeringen - Kystverket

Kystverkets sluttrapport om milj�tiltak for vraket av den tyske ub�ten U-864 blir overlevert Fiskeri- og kystdepartementet mandag 10. november. I den forbindelse holdes det en presskonferanse i Plenumsalen i Regjeringskvartalet i Oslo.

Utsetter ub�t-rapport. Overleveringen av sluttrapporten om ub�tvraket U-864 er utsatt. Kystverket skulle etter planen levere sluttrapporten om milj�tiltak til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 19 sept.. Sj� meir her:

Anbefaling om tiltak p� U-864 leveres 19. sept. Kystverkets anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet om h�ndtering av milj�risikoen knyttet til ub�tvraket U-864, er utsatt til 19. september. Sj� meir her:

Milj�pris 2008 fr� Naturvernforbundet Hordaland, Folkeaksjonen har mottatt Naturvernforbundet Hordaland sin milj�pris for 2008. Prisen blei overrekt under �rsm�tet til Naturvernforbundet Hordaland l�rdag 29 mars.  Sj� meir i NH her:

Iskaldt hevingsforslag fr� svenskane, Det svenske firmaet Frigeo foresl�r � frysa ned havbotnen til minus 40 grader for � sikra ei trygg heving,  Sj� meir i NH her:

Informasjonsm�te 12.februar,To representantar fr� Kystverket og ein fr� Veritas hadde 12. februar informasjonsm�te med Fedje kommune vedr�rande U-864. Fr� folkesksjonen m�tte Marie Karlsen. Det vart informert om framdrifta i saka, og at Kystverket si innstilling til politiske mydigheter kjem 1. juli.

D-dag for ub�ten, 1 juli, Fedje-r�dmannen er optimistisk, Sj� meir i NH her:

Den store interessen for � heve ub�tvraket med kvikks�lvlasten lover godt, opplyser den nye lederen for U 864-prosjektet seniorr�dgiver Jon Roar Andersen i Kystverket. Sj� meir i BT her:

Mange ideer for heving, En rekke sm� og store akt�rer har meldt sin interesse for � lansere ideer om heving av Fedje-ub�ten. Det lover godt, mener Kystverket. Sj� meir i BT her:

Milj�pris til Fedje-folket, Hordland fylkeskommune sin milj�pris for 2006 er tildelt Fedje-folket, for deira samstemte engasjement for � f� fjerna kvikks�lvet fr� U-864. Sj� meir i NH her:

S�ker lyse hoder til ub�theving,Er du en Petter Smart med en god id� for en trygg heving av ub�tvraket utenfor Fedje, kan du sl� til n�. Kystverket ber om gode ideer. Sj� meir i BT her:

Ub�theving ut p� anbod,Kystverket legg no heving av ub�tvraket utanfor Fedje ut p� anbod. Les ulike artiklar om saka i avisa Nordhordland  og  BT

Milj�pris til fedjekvinnene,Venstre sin milj�pris vert tildelt aksjonsgruppa "Folkeaksjonen hev U-864", p� verdas milj�dag 5 juni. Les meir her om milj�pristildelinga i avisa Nordhordland og Strilen

Regjeringa ber om ny utredning: sj� meir her:

Nordhordland H�ndtverk og Industrilag sin �rsfest 14.4.07.Ola Braanaas var festtaler p� festen og det var i den forbindelse oppfordret om st�tte til aksjonen.H�per det er flere enn oss som har fulgt oppfordringen.
Lykke til videre!Ragnhild T. Lang�y:sj� resept for den gode samvittighet:

 

"PUNKTMARKERING" med parolar laurdag 17 mars i Bergen, Hordaland Arbeiderparti har sitt �rsm�te og statsministeren kjem:sj� meir her:

Les folkeaksjonens innlegg til H�yringa her:sj� meir her:

Sj� opptak av h�yringa 6 mars i Stortinget: sj� meir her: 

Dokument 8:33:sj� meir her:

KOMMENTARER F�R H�RING I STORTINGET OM U-864 av Martin S�fteland, jurist og tidlegare ansatt i Fiskeridepartementet: sj� meir her:

�pen h�ring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomit� tysdag 6. mars: sj� meir her:

Debattinnlegg av Kjell Arve Vorland, "U-864, Dag Terje Andersens "skitne bombe": sj� meir her: 

Copyright�2007 Folkeaksjonen                                                                                                   heimesideansvarleg [email protected]