Folkeaksjonen: Hev Kvikksølvet i U-864 ved Fedje!
  Rapporter: 

Kystverkets innstilling Kystverkets rapport med anbefalt tildekking pr. 10.11.2008

Rapport fra SMIT SALVAGE Mulighetsstudie for heving(SMIT.pdf) utført for Kystverket
Fedje-ubåten kan heves Eide Marine Service har spesialisert seg på vrakhåndtering. De mener det er mulig å heve ubåten utenfor Fedje.
Rapporter fra Kystverket Ubåtrapportene offentlige
Alle rapportene som Kystverket har fått utarbeidet og som utgjør grunnlaget for anbefalingen om tiltak ved ubåtvraket U- 864 er nå offentlige
Rapport fra NIVA

NIVA vurdering av tildekking

Mangelfull utredning

Kommentar fra Bellona, 14.02.07

U-864 Bør heves

Innspill fra Bellona, 29.01.07
 

 


Attende til start 
Folkeaksjonen