Til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

 

 

 Aksjonsgruppa Hev U864 ble i oktober 2010 invitert til m�te med kystverket, dette som interessenter i saken om U864.

I m�tet ble det n�ye gjennomg�tt hva KVU-rapporten som Kystverket jobbet med skulle inneholde, og det ble henvist til en veileder utarbeidet av finansdepartementet. Av denne veilederen fremg�r det at samfunns�konomiske analyser er en viktig del av utarbeidelse av en KVU-rapport. Vi var derfor glade for at faktorer som milj�sikkerhet og helse, samt Norges omd�mme som fiskerinasjon ville v�re en viktig del av utredningen Kystverket jobbet med. Dette virket betryggende.

Forundringen ble derfor stor da vi kunne lese den ferdige KVU-rapporten som n�rmest fremst�r som en kopi av den forrige anbefalingen fra Kystverket. Dette er ikke s� rart n�r det gjelder tekniske vurderinger. Det har ikke v�rt utf�rt feltunders�kelser siden 2005 og dermed kan det jo heller ikke finnes s� mange nye opplysninger om selve vraket.  Vi stiller imidlertid sp�rsm�lstegn ved de manglende samfunns�konomiske analysene som jo skulle v�re s� viktige i en slik analyse. N�r det n� i tillegg har kommet frem at TV2 har oppsporet et brev hvor det virker som Kystverket blir �instruert� av departementet om ikke � vektlegge faktorer knyttet til sosiale opplevelser i rapporten, er farsen komplett. Kan det virkelig v�re mulig at departementet ber Kystverket g� helt vekk fra veilederen som myndighetene selv har utarbeidet? Hvem skal da kvalitetssikre rapporten i den kommende KS1-rapporten? Noen som p� nytt blir instruert?

Vi vil gjerne minne om at den gangen hevingsvedtaket ble fattet, var det nettopp sosiale hensyn som ble vektlagt i begrunnelsen. Vi ser derfor at ettersom rapporten er tiln�rmet lik den forrige, m� hevingsvedtaket st� akkurat like sterkt n� som den gang. Men vi har ikke god tid, det haster � f� kvikks�lvet opp av havet!

Slik saken st�r n� er det p� nytt skapt uro omkring U864. Denne angsten og uroen har hele tiden v�rt drivkraften i v�rt arbeid for � fjerne kvikks�lvet fra havet. Vi �nsker � bo og leve ved kysten, og h�ste av rent hav. Dette gjelder ikke bare oss som bor p� Fedje, men all befolkning rundt hele nordsj�bassenget. Vi ber om at fiskeri- og kystministeren bekrefter at de 65 tonn kvikks�lv som ligger i U864 p� havets bunn utenfor Fedje skal fjernes en gang for alle.

 

 

 

For aksjonsgruppa Hev-U864

Lisbeth Stuberg

21.01.11