Til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

 

 

 Aksjonsgruppa Hev U864 ble i oktober 2010 invitert til møte med kystverket, dette som interessenter i saken om U864.

I møtet ble det nøye gjennomgått hva KVU-rapporten som Kystverket jobbet med skulle inneholde, og det ble henvist til en veileder utarbeidet av finansdepartementet. Av denne veilederen fremgår det at samfunnsøkonomiske analyser er en viktig del av utarbeidelse av en KVU-rapport. Vi var derfor glade for at faktorer som miljøsikkerhet og helse, samt Norges omdømme som fiskerinasjon ville være en viktig del av utredningen Kystverket jobbet med. Dette virket betryggende.

Forundringen ble derfor stor da vi kunne lese den ferdige KVU-rapporten som nærmest fremstår som en kopi av den forrige anbefalingen fra Kystverket. Dette er ikke så rart når det gjelder tekniske vurderinger. Det har ikke vært utført feltundersøkelser siden 2005 og dermed kan det jo heller ikke finnes så mange nye opplysninger om selve vraket.  Vi stiller imidlertid spørsmålstegn ved de manglende samfunnsøkonomiske analysene som jo skulle være så viktige i en slik analyse. Når det nå i tillegg har kommet frem at TV2 har oppsporet et brev hvor det virker som Kystverket blir ”instruert” av departementet om ikke å vektlegge faktorer knyttet til sosiale opplevelser i rapporten, er farsen komplett. Kan det virkelig være mulig at departementet ber Kystverket gå helt vekk fra veilederen som myndighetene selv har utarbeidet? Hvem skal da kvalitetssikre rapporten i den kommende KS1-rapporten? Noen som på nytt blir instruert?

Vi vil gjerne minne om at den gangen hevingsvedtaket ble fattet, var det nettopp sosiale hensyn som ble vektlagt i begrunnelsen. Vi ser derfor at ettersom rapporten er tilnærmet lik den forrige, må hevingsvedtaket stå akkurat like sterkt nå som den gang. Men vi har ikke god tid, det haster å få kvikksølvet opp av havet!

Slik saken står nå er det på nytt skapt uro omkring U864. Denne angsten og uroen har hele tiden vært drivkraften i vårt arbeid for å fjerne kvikksølvet fra havet. Vi ønsker å bo og leve ved kysten, og høste av rent hav. Dette gjelder ikke bare oss som bor på Fedje, men all befolkning rundt hele nordsjøbassenget. Vi ber om at fiskeri- og kystministeren bekrefter at de 65 tonn kvikksølv som ligger i U864 på havets bunn utenfor Fedje skal fjernes en gang for alle.

 

 

 

For aksjonsgruppa Hev-U864

Lisbeth Stuberg

21.01.11